Lorum ipsum

Economische waarde taxatie

De economische waarde van een onderneming is een belangrijk strategisch getal voor organisaties. Bedrijfseconomische waarderingen hebben immers invloed op zowel het risicoprofiel als de toekomstige resultaten. Daarnaast helpt de economische waarde om belangrijke beslissingen te nemen. Denk daarbij aan:

 

  1. Financieringsaanvraag
  2. Verkoop van de onderneming
  3. Aankoop van een onderneming
  4. Bepaling van de huurwaarde
  5. Herwaardering
  6. In- of uitkoop van vennoten
  7. Wijzigingen van rechtsvorm
    Etc.

 

Ook kunnen er boekhoudkundige of fiscale redenen zijn, zoals een balanswaardering in het kader van de onroerendezaakbelasting.

Economische waarde bij transacties

Transacties worden snel gesloten als koper en verkoper het eens zijn. In veel gevallen gaat dat echter niet zonder slag of stoot, er is immers verschil tussen waarde en prijs. Afhankelijk van het doel van de transactie bepaalt de taxateur op welke basis de bedrijfsinventaris getaxeerd wordt.

Meer weten over een economische waarde taxatie in uw specifieke situatie?

Grondslagen voor economische waarde taxatie

Onze taxateur beoordeelt o.a. courantheid, bestemming, locatie, huidig en toekomstig gebruik, situering, technische zaken en milieuaspecten. Deze, en andere relevante zaken – zoals macro-economische factoren – spelen een belangrijke rol bij een bedrijfseconomische taxatie van roerende zaken. Kortom, de economische waarde taxatie is belangrijke input voor een objectieve waardeanalyse.

Ma t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

De Bree 18, 7468 DN Enter

Mailen

info@bureau-tax.nl