Subsidie instandhouden monumenten (SIM)

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidieregeling, de zogeheten SIM: Subsidie Instandhouden Monumenten.

 

Meer informatie over voor wie de instandhoudingssubsidie monumenten bedoeld is

Taxatie herbouwwaarde monument

De herbouwwaarde is dan een belangrijk getal voor u. Want de subsidie instandhouden monumenten (SIM) is gekoppeld aan de herbouwwaarde van een zogeheten ‘gebouwd monument’. Om deze waarde voor een monument vast te kunnen stellen is een taxatierapport in veel gevallen vereist.

Bij uw subsidieaanvraag dient u een verklaring van een verzekeraar bij te voegen waaruit de herbouwwaarde blijkt. Met een geaccepteerd taxatierapport wordt deze waarde vastgesteld.

Bureau TAX is ervaren op dit gebied. In de loop der jaren mochten wij al tal van monumenten taxeren. Neem eens contact op met onze taxateurs voor meer informatie en referenties.

 

Alle informatie over het aanvragen van een SIM

Ma t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

De Bree 18, 7468 DN Enter

Mailen

info@bureau-tax.nl