Lorum ipsum

Opstal taxateurs

De waarde van een pand, oftewel een opstal, is vaak lastig in te schatten. Onze taxateurs zijn hierin gespecialiseerd. Het risico op onderverzekering is bij een opstalverzekering dan ook groot, omdat in veel gevallen de exacte waarde niet uitgebreid onderzocht wordt. Vaak werkt men met enkele herbouwwaardemeters, maar die blijken in veel gevallen onvoldoende. De kosten voor het herbouwen van een soortgelijk pand vallen dan ook vaak fors hoger uit dan verwacht.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het verzekerde pand opnieuw te bouwen. Direct na de schade, op dezelfde plek en met dezelfde bestemming. Om dit bedrag goed te kunnen bepalen wordt gekeken naar:

 1. locatie (bijvoorbeeld of het pand goed te bereiken is)
 2. afwerking
 3. bouwstijl
 4. fundering
 5. toegevoegde aard- en nagelvaste bestanddelen (denk daarbij bijvoorbeeld aan vloerverwarming, een inbouwkeuken etc.)

Dit speelt vooral bij bestaande bedrijfspanden en monumentale panden. De herbouwwaarde wijkt vaak af van de aankoopwaarde, historische bouwkosten of de actuele waarde bij gebruik.

Opstal: wat bo­ven de grond ge­bouwd is, per­ceel (ge­bouw) zon­der de grond

bron: van Dale

Objectieve waardebepaling opstal

Onze taxateurs maken een objectieve waardebepaling. Dat doen ze met een taxatie van de opstal waarbij niet direct gekeken wordt naar de staat van onderhoud. Het uitgangspunt voor deze taxatie is nl. de waarde van een soortgelijk object, nieuw te bouwen volgens de situatie voorafgaand aan de schade. Als dat aan de orde is, nemen ze o.a. het eigenaarsbelang*, bijzondere voorzieningen of speciale uitrustingen op in de taxatie. Daarnaast kijken ze kritisch naar de opruimkosten en houden ze rekening met milieubelastende stoffen (zoals asbest). Dergelijke stoffen kunnen immers voor hoge onvoorziene kosten zorgen.

Lorum ipsum

Taxatie opstallen

Bureau TAX verzorgt o.a. taxaties van de volgende opstallen:

 1. Appartementencomplexen (VvE);
 2. Bedrijfsgebouwen;
 3. Stadhuizen;
 4. Horecagelegenheden;
 5. Monumenten;
 6. Schoolgebouwen;
 7. Studentenhuisvesting;
 8. Verzorgingshuizen;
 9. Woningen;
 10. Agrarische gebouwen
  Etc.

Meer weten over taxatie van uw opstal of de juiste herbouwwaarde?

Ma t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

De Bree 18, 7468 DN Enter

Mailen

info@bureau-tax.nl