Taxatie kerk

Een taxatie van de inboedel, inventaris, opstallen en gebouwen van een kerk of klooster kan o.a. bij calamiteiten en herbestemming veel duidelijkheid geven. Een professionele taxatie van alle aanwezige zaken onderbouwt de verzekerde som. En daarmee is het risico op onderverzekering in veel gevallen tot een minimum beperkt.

Beheer kerk- en kloostergebouwen

Kerken en kloosters worden veelal beheerd door het bestuur van verenigingen en stichtingen. Voor bestuurders – en natuurlijk voor de leden – is het essentieel de waarde goed vast te leggen en regelmatig te laten hertaxeren. Want natuurlijk zijn bij schade gebouwen met veelal een grote emotionele waarde onvervangbaar. Ze kunnen echter wel verzekerd worden. En dan is het van groot belang dat u dit doet op basis van een onafhankelijk taxatierapport van de herbouwwaarde van het pand én de nieuwwaarde/vervangingswaarde van alle roerende goederen.

Herbestemming (monumentale) kerkgebouwen

Veel kerken en kloosters krijgen de laatste jaren een nieuwe bestemming. De gebouwen worden omgebouwd tot bijvoorbeeld een bibliotheek, theater of school. Ook voor een dergelijke ingrijpende verbouwing is een goede taxatie van groot belang. In sommige gevallen is het voormalige kerkgebouw een monumentaal pand. Voor deze taxaties is specifieke expertise nodig. Ook daarvoor kunt u rekenen op ons team.

Meer weten over onze expertise en hoe een taxatie van een kerk in zijn werk gaat? Neem even contact op met een van onze taxateurs.

Ma t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

Argonstraat 1a, 7463 PD Rijssen

Mailen

info@bureau-tax.nl